Kwartalnik

METEORYT

O kwartalniku

Pismo ukazuje się od 1992 roku. Początkowo wydawany metodą chałupniczą [ksero], od 1998 roku drukowany metodą offsetową, a od 2010 roku drukowany cyfrowo. Z reguły zawiera 24 strony czarnobiałe, kolorową okładkę, a często również kolorową rozkładówkę.

Większość publikowanych artykułów była tłumaczona z kwartalnika METEORITE za zgodą jego wydawcy, który zachowuje prawa do tych artykułów.

Kwartalnik był dostępny głównie w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosiła w 2016 roku 48 zł (12 zł za zeszyt łącznie z przesyłką). Zainteresowani prenumeratą mogli wpłacić tę kwotę na konto wydawcy [88 1540 1072 2001 5000 3724 0002, BOŚ SA O/Olsztyn] nie zapominając o podaniu czytelnego imienia, nazwiska i adresu do wysyłki. Wydawca dysponuje także numerami archiwalnymi. Od 2008 r. istniała również możliwość prenumeraty elektronicznej (zeszyty w formacie PDF).
Obecnie wszystkie zeszyty archiwalne dostępne są na tej stronie oraz na stronie Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

Cykliczne wydawanie pisma skończyło się na numerze setnym (4/2016). Po pięciu latach przerwy METEORYT powraca jako pismo nieregularne (aperiodyk).

Najnowszy numer (101) już wkrótce do pobrania tu i na stronie OPiOA.

Autorzy

Wydawca: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Kwartalnik tworzony jest w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
Redaguje i tłumaczy większość tekstów: Andrzej S. Pilski
Redaktor techniczny i skład komputerowy: Jacek Drążkowski
Druk: drukarnia Jan, studio Martin

Ostatnio wydane zeszytyStatus prawny meteorytów w Polsce

(analiza dokonana przez prokuratora Andrzeja Kotowieckiego opublikowana po raz pierwszy w METEORYCIE nr 2/2011)


[ forum internetowe poświęcone meteorytom: www.meteorytomania.info ]